Zásady ochrany osobních údajů

Zde se přehledně dozvíte jak nakládáme s vašimi údaji podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Tyto zásady jsou zpracovány v souladu s právními předpisy ohledně zpracování osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též jako „GDPR“).

Kdo údaje sbírá (Správce osobních údajů)

Vaše osobní údaje sbírá Yacht club – Brychta s.r.o., IČ: 08405387, náměstí Svobody 74/10, 602 00 Brno, Spisová značka C, vložka 113507 vedená u Krajského soudu v Brně, Kontaktní e-mail: info@apartmentsarte.cz, Kontaktní telefon: +420 514 514 571

Za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účely, o kterých jste byli informováni. Jaké osobní údaje zpracováváme a za jakými účely, záleží na tom, jakým způsobem jste nám osobní údaje sdělili:

Návštěvník našich webových stránek

Když navštívíte naše webové stránky, automaticky o vás zpracováváme některé osobní údaje, a to v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených dále:

ÚčelRozsah zpracovávaných informacíPrávní titulDoba zpracování
Zlepšení webových stránekÚdaje o vašem chování na webu (pomocí tzv. cookies).Oprávněný zájem naší společnosti na zlepšování poskytovaných služeb.52 měsíců od vaší poslední návštěvy našich webových stránek
Vytváření statistik a reportů o užívání webových stránekÚdaje o vašem chování na webu (pomocí tzv. cookies).Oprávněný zájem naší společnosti na měření efektivnosti webových stránek, včetně vlastní reklamy na našem webu.52 měsíců od vaší poslední návštěvy našich webových stránek
Cílení reklamního sdělení na webových stránkách třetích stran (remarketing)Údaje o vašem chování na webu (pomocí tzv. cookies).Souhlas se zpracováním osobních údajů projevený nastavením ukládání cookies v prohlížeči (dle akt. stanoviska ÚOOÚ).60 dnů od vaší poslední návštěvy našich webových stránek

Když se dobrovolně rozhodnete vyplnit jeden z našich formulářů, zpracováváme o vás některé osobní údaje, a to v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených dále:

ÚčelRozsah zpracovávaných informacíPrávní titulDoba zpracování
Kontaktní formulářVyřízení vašeho dotazuJméno a příjmení, e-mailová adresa, IP adresa, telefonní kontaktSouhlas se zpracováním osobních údajů24 měsíců od odeslání formuláře
Poptávka ubytováníPoptávka ubytování v požadovaném termínuJméno a příjmení, e-mailová adresa, IP adresa, telefonní kontaktBudoucí plnění smlouvy24 měsíců od odeslání formuláře
Rezervace ubytováníVyřízení vaší přímé rezervace, provedení platbyJméno a příjmení, e-mail, telefonní kontakt, IP adresa, adresa bydliště/sídla společnosti, číslo identifikačního dokladu, fakturační údaje, platební údajeBudoucí plnění smlouvy a právní povinnostDle platné legislativy

Klient

Stanete-li se našim klientem, zpracováváme o vás některé osobní údaje, a to v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených dále:

ÚčelRozsah zpracovávaných informacíPrávní titulDoba zpracování
Poskytnutí ubytováníJméno a příjmení, e-mail, telefonní kontakt, IP adresa, adresa bydliště/sídla společnosti, číslo identifikačního dokladu, fakturační údaje, platební údajePlnění smlouvy a právní povinnostDle platné legislativy
Účetní a jiné povinné evidenceDle platného znění zákona o účetnictví a dalších zákonů regulujících naši činnost.Právní povinnostDle platné legislativy

Komu osobní údaje předáváme, kdo vaše údaje zpracovává (Zpracovatel)

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito Zpracovatelé:

Návštěvník našich webových stránek

ÚčelZpracovatelZpracovatelská smlouvaSoulad s GDPR
WebhostingWEDOS Internet, a.s.anoano
E-mailové službyINTERNET CZ, a.s.anoano
Webová analytika, marketing a remarketingGoogle Ireland Limitedanoano
Webový marketing a remarketingSeznam.cz, a.s.anoano
Správa webu a online aktivitApeople service s.r.o.anoano

Klient

ÚčelZpracovatelZpracovatelská smlouvaSoulad s GDPR
Účetní službyERMINEA, s.r.o.anoano

Poskytovatelé SW, aplikací a služeb se mohou v čase měnit. Dle změn bude docházet k aktualizaci seznamu zpracovatelů.
Vždy vyhovíme vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly vaše osobní údaje předány.

Na co máte právo

Protože zpracováváme vaše osobní údaje, náležejí vám práva, o kterých bychom vás rádi informovali. Svá práva můžete uplatnit způsobem který Vám bude vyhovovat, ale který nám zároveň umožní ověřit vaši identitu (že nás skutečně žádáte vy).

Právo na odvolání souhlasu

Některé vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Je vašim právem tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, včetně souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas můžete odvolat žádostí na e-mailové adrese info@apartmentsarte.cz.

Pokud jde o zpracování vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat jednoduše také tak, že kliknete na příslušný odkaz na konci každého obchodního sdělení.

Právo na přístup

Máte právo na přístup k osobním údajům které o vás zpracováváme, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému zpracování. Kopii vašich osobních údajů vám poskytneme bezplatně.

Právo na opravu

Pokud zjistíte že o vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili.

Právo na výmaz

Vaším právem je právo na výmaz vašich osobních údajů které o vaší osobě uchováváme a zpracováváme.

Může ale dojít k situaci, kdy vaše osobní údaje nemohou být vymazány. Takovým případem jsou zejména situace, kdy po nás zpracování vašich osobních údajů vyžaduje jiná zákonná povinnost.

Právo na přenositelnost

Na základě tohoto práva můžete žádat o poskytnutí vašich osobních údajů které nám byly poskytnuty na základě vašeho souhlasu a které zpracováváme automatizovaně. Vaše takto zpracovávané osobní údaje vám na požádání poskytneme v běžně používaném strukturovaném a strojově čitelném formátu.

Právo na omezení zpracování

V případech kdy budete mít pocit že vaše osobní údaje námi zpracovávané jsou chybné, máte právo požadovat abychom omezili zpracování vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti údajů a jejich případné opravě.

Právo na námitku proti zpracování vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu

Máte právo vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení). V takovém případě přestaneme vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.

Kam se můžete obrátit

Pokud si myslíte, že vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy, vaše práva jsou z vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem vaše práva porušujeme, kontaktujte nás prosím na e-mail info@apartmentsarte.cz nebo telefon +420 514 514 571.

Pokud nebudete s řešením vaší stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.